Alt du må vite om fricamping

Alt du må vite om fricamping

Fricamping er populært blant norske bobillister som søker de gode naturopplevelsene. Men du må være oppmerksom på noen feller. Eksperten gir deg råd!

Overnatting på steder hvor det i utgangspunktet ikke er tilrettelagt for bobiler blir stadig mer utbredt. Såkalt fricamping kan by på de beste opplevelsene, men byr også på noen utfordringer. — Det anbefales å sette seg inn i lover og regler før man prøver seg på fricamping, lyder oppfordringen fra generalsekretæren i Norges Caravanbransjeforbund, Geir Holm.

Bobiler og campingvogner har svært bredt bruksområde. Kjøring mellom ulike steder og overnatting på campingplasser eller andre steder der det er godt tilrettelagt med strøm, og vann, er den innlysende måten å bruke vognen eller bobilen på.

Dette er allemannsretten

Men det finnes gode alternativer – spesielt for de som vil komme tett på naturen. Fricamping er regnet som ferdsel og opphold i naturen, og dette er regulert av friluftsloven. Her står allemannsretten sentralt. Miljødirektoratet sier dette om allemannsretten: «Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier.»

Klikk her for å lese mer om allemannsretten på websiden som Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet sier dette om allemannsretten: «Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier.»

Kommer langt med sunn fornuft

Norges Caravanbransjeforbund mener at en god forståelse av allemannsretten – i kombinasjon med sunn fornuft og respekt for andre mennesker – bidrar til å gjøre fricamping problemfritt. — Det er ikke sånn at du bare kan kjøre dit bobilen kommer frem, det må være en vei der. Du kan altså kjøre på de aller fleste veier med bobil, vel og merke så lenge du ikke møter på en bom eller andre forbud mot å kjøre videre uten tillatelse fra grunneier. Du skjønner fort om du er på en vei du ikke har lov til å kjøre på. Du kommer langt om du følger skilt og bruker sunn fornuft, påpeker Holm.

Fricamping eller villcamping?

Det er ikke alltid like lett å vite hvilken type camping du bedriver. Fricamping er overnatting i utmark innenfor loven. Villcamping er overnatting i utmark utenfor loven. Men så lenge du parkerer langs offentlig vei forteller Holm at du kan du kan føle deg trygg på at du overnatter lovlig.

Du kan fint parkere i utmark langs offentlig vei, men du har ikke lov til å kjøre ut i naturen der det ikke er oppmerket sti. Når det gjelder hvor lenge du kan bli, gjelder de samme reglene for bobil og campingvogn som for telt: Med mindre du har grunneierens samtykke, kan du ikke overnatte i mer

enn to døgn. — Det finnes likevel noen unntak: Disse reglene gjelder ikke på høyfjellet, eller i områder fjernt fra bebyggelse, så lenge oppholdet ikke fører til nevneverdig skade eller ulempe, sier Holm.

Det er forskjell på fricamping og villcamping. Fricamping er overnatting i utmark innenfor loven, mens villcamping er overnatting i utmark uten for loven.

Innmark eller utmark?

To begreper som ofte omtales i allemannsretten, og som er viktige å forstå, er innmark og utmark. Enkelt forklart er innmark områder som gårdsplasser, hustomter, dyrket mark og liknende areal hvor allmenn ferdsel vil være til bry for eier av grunnen.

Utmark kan forklares som alt som ikke er innmark. I praksis vil det si skog, fjell, myr og kystområder, som utgjør mesteparten av landet. Hvorvidt et område er innmark eller utmark, gir seg ikke alltid selv. I mange tilfeller krever det en skjønnsmessig vurdering.(Kilde: https://​www​.norskfriluftsliv​.no/​h​v​a​-​e​r​-​a​l​l​e​m​a​n​n​s​r​e​tten/)

Redaktør for nettstedet bobilverden​.no, Knut Randem, er selv ivrig fricamper. Her er hans beste råd om fricamping:

Hvordan vil du enkelt definere begrepet fricamping?
– Det er å stå parkert et sted hvor det ikke er organisert eller lagt opp til overnatting i bobil.

Hva er det som er så bra med fricamping sett med dine øyne?
– Muligheten til å komme ut i naturen, finne rolige uforstyrrede steder med utgangspunkt for en god turopplevelse.

Driver du fricamping selv?
– Ja, og da drar vi gjerne til fjells.

Hva er ditt beste råd til de som ønsker å prøve fricamping?
– Pass på at du ikke kjører i utmark. Selv om vi har allemannsretten gir ikke det deg rett til å kjøre utenfor vei eller parkeringsplasser. Ikke slå deg ned nær boliger, foran kirker eller andre steder hvor du kan være til sjenanse eller forhindre den trafikken plassen egentlig er beregnet for.

Noen feller man bør se opp for?
– Ha respekt for det plassen du parkerer på er beregnet for. Er dere flere ifølge, ikke parker slik at dere blokkerer annen ferdsel eller bruk av området. Selv om plassen er tom når du kommer, kan den raskt bli tatt i bruk til sitt egentlige formål. Et eksempel er kirker. Den får ikke gjester bare på søndager. Og du vil garantert føle deg lite lur om du fortrenger deltakere i en begravelse.